Tiêu chuẩn quốc tế Cosmos Organic dành cho mỹ phẩm hữu cơ

Cosmos Organic là tiểu chuẩn quốc tế giành riêng cho mỹ phẩm hữu cơ được tạo nên bởi sự kết hợp của 5 nhà chứng nhận đầu tiên tại châu Âu là BHDI (Đức), Ecocert (Pháp), Cosmebio (Pháp), ICEA (Ý), Soil Association (Anh). Để được chứng nhận là mỹ phẩm hữu cơ đạt chuẩn Cosmos Organic, nhà sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng những tiêu chí nghiêm ngặt. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn Cosmos Organic này.

AISBL là tổ chức tạo ra chuẩn Cosmos, đây là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập năm 2010 bởi 5 tổ chức lớn tại Châu Âu chuyên về các tiên chuẩn giành cho sản phẩm hữu cơ và tự nhiên, đó là BHDI (Đức), Ecocert (Pháp), Cosmebio(Pháp), ICEA (Ý), Soil Association (Anh).

Tiêu chuẩn Cosmos theo đó là chuẩn quốc tế và độc lập, không hề liên quan đến bất kỳ bên công ty vì lợi ích thương mại nào. Nếu bạn muốn tìm kiếm một mỹ phẩm hữu cơ nào đó mà có thể tin tưởng thì mỹ phẩm có chứng nhận Cosmos Organic là lựa chọn cho bạn.

cosmos
Logo tiêu chuẩn COSMOS

Có 3 lĩnh vực chứng nhận theo COSMOS như sau:

1. COSMOS ORGANIC: CHỨNG NHẬN MỸ PHẨM HỮU CƠ
Chứng nhận sản phẩm mỹ phẩm, tối thiểu 20% sản phẩm cuối cùng là hữu cơ và tối đa 2% thành phần tổng hợp

2. COSMOS NATURAL: CHỨNG NHẬN MỸ PHẨM TỰ NHIÊN
Chứng nhận sản phẩm mỹ phẩm, không giới hạn hàm lượng chất hữu cơ nhưng phải có nguồn gốc từ tự nhiên và tối đa 2% thành phần tổng hợp được chấp nhận.

3. COSMOS CERTIFIED: CHỨNG NHẬN THÀNH PHẦN CỦA MỸ PHẨM
Chứng nhận cho các nguyên liệu, thành phần dùng trong chế biến mỹ phẩm hữu cơ.

1. Tiêu chuẩn Cosmos ra đời như thế nào?

Việc giải quyết sự dư thừa và thất bại của sự phát triển hiện tại là một thách thức quan trọng đối với xã hội chúng ta. Thiết lập một “sự phát triển bền vững” để vừa mang đến tiến bộ kinh tế, trách nhiệm xã hội và duy trì sự cân bằng tự nhiên của hành tinh là một dự án lớn mà trong đó ngành mỹ phẩm cũng phải tham gia.

Để kích thích quá trình sản xuất và tiêu thụ bền vững, ngành mỹ phẩm theo hướng hữu cơ và tự nhiên cần sử dụng một số quy tắc được điều chỉnh bởi các nguyên tắc về phòng ngừa và an toàn tại tất cả các vùng của chuỗi từ sản xuất nguyên liệu đến phân phối thành phẩm.

Tiêu chuẩn Cosmos ra đời như là sự đảm bảo với mục tiêu hướng đến sự an toàn trong ngành mỹ phẩm và phúc lợi cho môi trường và con người. Chuẩn Cosmos cũng muốn đảm bảo với người tiêu dùng có được những thông tin minh bạch, rõ ràng để yên tâm lựa chọn mỹ phẩm organic hay tự nhiên và góp phần hướng đến sự phát triển bền vững.

2. Tiêu chuẩn Cosmos Organic quy định những gì?

Để được công nhận là một mỹ phẩm hữu cơ, mỹ phẩm đó phải đáp ứng những tiêu chí sau:

Nguồn gốc của các thành phần trong mỹ phẩm ban đầu và qua chế biến

Theo chuẩn Cosmos Organic, phải có ít nhất 95% thành phần trong mỹ phẩm có nguồn gốc từ nông nghiệp hữu cơ mới được chứng nhận là mỹ phẩm hữu cơ. Đồng thời chuẩn cũng quy định it nhất 20% tổng sản phẩm phải hữu cơ (Có nghĩa dù đạt 95% thành phần hữu cơ, nhưng tỉ lệ tổng của các thành phẩn hữu cơ này mà ít hơn 20% trên tổng sản phẩm thì vẫn không được gọi là mỹ phẩm hữu cơ).

Riêng đối với các mỹ phẩm có tính chất làm sạch, các sản phẩm nước không nhũ tương và các sản phẩm có ít nhất 80% khoáng sản hoặc thành phần có nguồn gốc khoáng sản, thì ít nhất 10% tổng sản phẩm phải là hữu cơ.

Quy trình lưu trữ, sản xuất

Các quy trình sản xuất khác nhau phải được tách ra để ngăn ngừa ô nhiễm hữu cơ hoặc thành phần tự nhiên. Phải có Hệ thống kiểm soát chất lượng bao gồm:

+ Tiêu chuẩn COSMOS
+ Hoàn thành truy xuất nguồn gốc của các thành phần và các sản phẩm cuối cùng
+ Quy trình sản xuất xuyên suốt tất cả các giai đoạn
+ Quy trình kiểm tra thành phần và sản phẩm,
+ Quy trình phân tích, sản xuất và lưu trữ hồ sơ.

Khu vực lưu trữ phải được dán nhãn rõ ràng để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn hoặc rủi ro nào đối với tính đúng đắn và toàn vẹn của các sản phẩm.

Tiêu chuẩn mỹ phẩm hữu cơ COSMOS ORGANIC 2

Tiêu chuẩn về đóng gói

Để giảm thiểu tác động môi trường trực tiếp và gián tiếp của bao bì trong vòng đời của nó, tiêu chuẩn Cosmos yêu cầu:

+ Giảm thiểu lượng vật liệu được sử dụng đóng gói.
+ Tối đa hóa lượng vật liệu có thể được tái sử dụng hoặc tái chế, và sử dụng vật liệu có nội dung tái chế nếu có thể.
+ Nó phải được chứng minh trong quá trình kiểm tra rằng điều này đã được thực hiện cho mỗi bao bì định dạng được sử dụng.

– Những vật liệu có thể được sử dụng trong bao bì: Gỗ, thủy tinh, nhôm, các loại nhựa: PE – PET – PP – PETG, bìa giấy, bất kỳ loại vật nhiệu nào khác 100% từ thiên nhiên.
– Cấm sử dụng các vật liệu này làm bao bì: nhựa PVC và các loại nhựa clo hóa khác, Polystyrene và các loại nhựa khác có chứa styrene, vật liệu hoặc các chất có chứa – có nguồn gốc hoặc được sản xuất bằng cách sử dụng vật biến đổi gen. Và phải có chứng minh về những điều này.
– Chỉ những chất khí đẩy sau được dùng: không khí, oxy, ni tơ, carbon dioxide, argon.
– Một số sản phẩm mỹ phẩm bao gồm các thành phần vải (khăn lau, dải, mặt nạ, miếng đệm, vv) có thể được sử dụng nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

Đối với mỹ phẩm để được công nhận hữu cơ Cosmos, công thức mỹ phẩm phải đáp ứng Tiêu chuẩn Cosmos Organic này và chất liệu vải phải được chứng nhận hữu cơ 100%. Vải không được bao gồm trong thành phần hữu cơ tính tổng sản phẩm.

3. Tiêu chuẩn liên quan đến môi trường

Kế hoạch quản lý môi trường

Nhà sản xuất mỹ phẩm để đạt chuẩn hữu cơ Cosmos phải có một kế hoạch quản lý môi trường được đưa ra để giải quyết toàn bộ quy trình sản xuất và tất cả các sản phẩm còn lại và chất thải phát sinh từ việc này. Nó phải được triển khai hiệu quả.
Là một phần của kế hoạch quản lý môi trường, phải đặt kế hoạch quản lý chất thải, địa điểm sản xuất chất thải, bao gồm chất thải khí, chất lỏng và chất rắn. Kế hoạch quản lý chất thải phải nhằm giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế các chất thải trên cơ sở hiệu quả và hợp lý. Lưu ý – tuân thủ ISO 14000 hoặc luật pháp quốc gia đã bao gồm điều này sẽ được chấp nhận.

Nó được yêu cầu để:
+ Sắp xếp các tông, kính, giấy và tất cả các vật liệu phế thải khác
+ Tái chế hoặc xử lý chất thải này, và gửi tất cả các chất thải khác đến một công ty tái chế chuyên ngành có liên quan với bao bì cụ thể chỉ rằng nó không thể tái chế.

Quy định mỹ phẩm chứa chất tẩy rửa, vệ sinh

Cần sử dụng các vật liệu làm sạch và khử trùng, trong đó các thành phần tuân thủ tiêu chuẩn Cosmos này (ví dụ: rượu có nguồn gốc thực vật, decyl glucoside, v.v.).
Ngoài ra, có thể sử dụng các vật liệu khử trùng sau đây:rượu iso-propyl, chất hoạt động bề mặt lưỡng tính, hydrogen peroxide, axit khoáng và kiềm, axit peracetic (và chất ổn định), axit formic, ozon
Các chất hoạt động bề mặt dựa trên thực vật đáp ứng các tiêu chí sau:- khả năng phân hủy sinh học: tuân thủ Khả năng phân huỷ sinh học tối đa của Quy định Số (EC) 648/2004,-các sản phẩm làm sạch dựa trên thực vật được chứng nhận theo tiêu chuẩn được công nhận làtương đương (chúng được liệt kê trong Hướng dẫn kỹ thuật).
Phải có hệ thống kiểm tra để đảm bảo các sản phẩm làm sạch / khử trùng phù hợpđược sử dụng trước và sau khi sản xuất. Điều này phải bao gồm các thủ tục, hồ sơ dữ liệu vàchi tiết đào tạo nhân viên.

Quy định dán nhãn

Các mỹ phẩm hữu cơ chứng nhận Cosmos phải có nhãn Cosmos Organic và biểu tượng con dấu (nhãn) của các tổ chức thành viên (BHDI, ICEA, Soil Association, Ecocert, Cosmebio)

Bảng thành phần phải ghi trên bao bì sản phẩm chỉ rõ những thành phần nào là hữu cơ. Sẽ sử dụng cụm từ “từ nông nghiệp hữu cơ” (from organic agriculture), và made using organic ingredients ( làm từ thành phần hữu cơ) – đối với sản phẩm được chế biến.
Chỉ có những mỹ phẩm hữu cơ có chứng nhận  mới có nhãn Cosmos Organic, với những mỹ phẩm chứa ít hơn 95% thành phần hữu cơ (đương nhiên không được gọi là organic), thì có thể được ghi nhãn là với thành phần hữu cơ. Ví dụ Dầu gội đầu với thành phần hữu cơ.

Kiểm tra, chứng nhận và kiểm soát

Để được chứng nhận cho các thành phần mỹ phẩm hoặc các sản phẩm mỹ phẩm với chứng nhận tự nhiên hoặc hữu cơ theo tiêu chuẩn Cosmos này, yêu cầu phải:

Các hoạt động sản xuất và các thành phần hoặc sản phẩm phải được kiểm tra và xác nhận của cơ quan chứng nhận được ủy quyền trải qua một chu kỳ kiểm tra hàng năm tại chỗ có thể bao gồm có thể thông báo kiểm tra và kiểm tra bổ sung khác, và cho phép cơ quan chứng nhận lấy mẫu và tiến hành phân tích bằng các phòng thí nghiệmphù hợp với tiêu chuẩn ISO / IEC 17025 cho các thành phần hoặc chất gây ô nhiễm trên cơ sở ngẫu nhiên hoặc trong trường hợp nghi ngờ.

Phê chuẩn thành phần

Đối với các thành phần mỹ phẩm không phải là chất hữu cơ được chấp nhận là có thể chấp nhận được để sử dụng theo tiêu chuẩn này , cần yêu cầu:cung cấp tất cả thông tin và tài liệu cần thiết cho sự chấp thuận theo yêu cầu của bên  chứng nhận, và tuyên bố với cơ quan chứng nhận bất kỳ thay đổi nào về việc xử lý thành phần đó có thểảnh hưởng đến sự chấp thuận của nó.Không được dán nhãn hoặc chỉ ra rằng các thành phần mỹ phẩm được phê duyệt được chứng nhận theo tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, có quy định về ghi nhãn trong Hướng dẫn gắn nhãn.

Tóm lại, chuẩn Cosmos Organic là tiêu chuẩn quốc tế giành riêng cho mỹ phẩm hữu cơ, sau khi đọc xong những phần trên, mình tin rằng việc lựa chọn mỹ phẩm hữu cơ chuẩn Cosmos Organic là điều yên tâm và đảm bảo.

Son môi Living Nature Nature đạt tiêu chuẩn hữu cơ COSMOS
Son môi Living Nature Nature đạt tiêu chuẩn hữu cơ COSMOS

Mỹ phẩm hữu cơ Living Nature là một trong những hãng mỹ phẩm thiên nhiên tham gia ngay và đạt tiêu chuẩn từ khi Cosmos ra đời.

Nguồn tham khảo: https://cosmosstandard.files.wordpress.com/2014/08/cosmos-standard-v2-21102013.pdf

5/5 - (1 bình chọn)