Phủ lớp phấn bằng cách dùng Living Nature Face Brush, bắt đầu từ chân tóc và đánh phấn nhẹ về phía mũi dọc theo xương gò má, kết thúc tại phần dưới mắt.